Inseneribüroo Reaal

reaal_pos_logo_1095.

Referents

Saaremaa Vallavalitsuse hoone rekonstrueerimine

Tallinna tn 10, Kuressaare Teostatud tööd: energiatõhususe arvutus, sisekliima analüüs, KVJ ja VK eel- ja põhiprojekt. Pindala: 1687 m2 Hoone asub muinsuskaitse alal ning pool hoonest kuulub ka muinsuskaitse alla. Töö raskuspunktideks väljaselgitamine, kas ja kui palju saab olemasolevat sisekliimasüsteemi alles jätta. Piiravaks kriteeriumiks oli nii osaline muinsukaitsenõue kui ka juba teostatud tööd ja sisekujundus, …

Saaremaa Vallavalitsuse hoone rekonstrueerimine Read More »

Astlanda büroo ventilatsioon ja jahutus

Mäealuse 2/4, Tallinn Uue büroo ventilatsiooni ja jahutuse tööprojekt Tehnopoli uues büroohoones.Maht: 1400 m2 Aeg: 2022 Teostatud tööd: Suurte klaaspindadega büroo ventilatsiooni, jahutuse ja mehaanilsie suitsueemalduse projekt. See oli erakordselt nõudlike sisekujunduslike nõuetega projekt, milles mänguruumi liiga palju ei olnud, kuna osaliselt oli olukord välja ehitatud. Keerukaks tegi projekti jahutuspalkide kasutamine ja tellija ranged nõudmised sisekliima osas. …

Astlanda büroo ventilatsioon ja jahutus Read More »

Paekalda energiatõhususe optimeerimine ja sisekliima analüüs

Uuselamud Paekalda 31-37, Tallinn Pindala: 8000 m2 Kuna Eestis puuduvad hetkel nõuded maksimaalsele ruumitemperatuurile, siis jahutuse väljaehitamise ulatus on tellijate pidev küsimus. Konkreetses hoones huvitas tellijat reaalne olukord erinevate lähteandmete juures ning jahutusarvutuse lähteülesande koostamine. Simuleerisime erinevaid sisetemperatuure ja jahutusvõimsusi, samuti akende avatavust – kokkuvõttes sai teha reaalseid järeldusi, mis olukord ühel või teisel juhul …

Paekalda energiatõhususe optimeerimine ja sisekliima analüüs Read More »

Martna Põhikooli rekonstrueerimine

Martna Põhikooli rekonstrueerimine kaasaegseks ja energiatõhusaks koolimajaks.  Pindala: 1483 m2Staadium: KVJ ja VK eelprojektKoostasime energiaauditi, kus simuleerisime dünaamiliselt nii olemasolevat kui ka projekteeritavat olukorda. Mõõtmistega tuvastasime ka reaalse õhuvahetuse, mida saime kasutada energia kokkuhoiu arvutustes, kus arvestatakse soojustagastusega ventilatsiooni.Väljakutseks osutus keskmisest koolimajast tunduvalt erineva profiiliga kooli reaalse kasutusprofiili leidmine ning sobitamine kehitvate sisekliimanõuete ja standarditega. …

Martna Põhikooli rekonstrueerimine Read More »

Keskturu hoonete energiatarbe ja fassaadide analüüs

Staadium: eskiis ja eelprojektTegemist on üle 64 000m2 hoonete kompleksiga, kuhu kuuluvad ärihooned, kaubanduspinnad ja elamud. Analüüsi tulemuseks olid lähteandmed eelprojekti jaoks arhitektile, konstruktorile, sisekliima ning automaatika ja valgustuse projekteerijatele, et saavutada A energiatõhususe tasemega hoonetekompleks ning vältida suuri jahutuskoormusi.

Peterburi tee 1a, Tallinn ärihoone

Peterburi tee 1a ärihoone energiatõhususe miinimumnõuete arvutus ning analüüs.  Teostasime lisaks määrusejärgsele miinimumnõuete arvutusele tegeliku kasutuse simulatsiooni. Sellise simulatsiooni koostamiseks on eelkõige väljakutseks tuleviku kasutuse lähteandmete leidmine ja analüüs koos tellijaga. Samuti koostasime päikesepaneelide omatarbe simulatsiooni ning soojuspumpadel põhineva küttesüsteemi tasuvusarvutuse kuigi hoone asus kaugkütte piirkonnas.

Rekonstrueerimise projektide ekspertiisid

Korterelamute rekonstrueerimisprojektide ekpertiisid vastavalt Kredexi nõuetele.  Töö eripäraks oli üle 20 erineva ekspertiisi, mille teostasime Kredexi nõuetele vastavalt ning saime üsna laia ülevaate taoliste kortermajade renoveerimisvõimaluste ja projektide kvaliteedi kohta. 

Tiskre kool ja lasteaed

Tellija: Sirkel&Mall, Kauss Arhitektid, Harku vald Staadium: KVJ eel- ja põhiprojekt Tiskre põhikooli ja lasteaia sisekliima süsteemid eel ja- põhiprojekti staadiumis koos energiatõhususe arvutamisega. Selle projekti eripära oli väga mahukas eelprojekt, mis moodustas tavalisest suurema osa kogu projekti mahust. Tehnoruumide suuruse ja asukoha ning süsteemide määramine algas juba eskiisi staadiumis, nagu ka jahutusvõimsuse kontroll ning …

Tiskre kool ja lasteaed Read More »