Inseneribüroo Reaal

reaal_pos_logo_1095.

Paekalda energiatõhususe optimeerimine ja sisekliima analüüs

Uuselamud Paekalda 31-37, Tallinn

Pindala: 8000 m2

Kuna Eestis puuduvad hetkel nõuded maksimaalsele ruumitemperatuurile, siis jahutuse väljaehitamise ulatus on tellijate pidev küsimus. Konkreetses hoones huvitas tellijat reaalne olukord erinevate lähteandmete juures ning jahutusarvutuse lähteülesande koostamine. Simuleerisime erinevaid sisetemperatuure ja jahutusvõimsusi, samuti akende avatavust – kokkuvõttes sai teha reaalseid järeldusi, mis olukord ühel või teisel juhul konkreetses ruumis on. Seega sai tellija otsustada, millise olukorra järgi tuleks jahutus dimensioneerida ja kui suures mahus.

Foto: Arhitekt11