Inseneribüroo Reaal

reaal_pos_logo_1095.

Energiatõhusus

Paekalda energiatõhususe optimeerimine ja sisekliima analüüs

Uuselamud Paekalda 31-37, Tallinn Pindala: 8000 m2 Kuna Eestis puuduvad hetkel nõuded maksimaalsele ruumitemperatuurile, siis jahutuse väljaehitamise ulatus on tellijate pidev küsimus. Konkreetses hoones huvitas tellijat reaalne olukord erinevate lähteandmete juures ning jahutusarvutuse lähteülesande koostamine. Simuleerisime erinevaid sisetemperatuure ja jahutusvõimsusi, samuti akende avatavust – kokkuvõttes sai teha reaalseid järeldusi, mis olukord ühel või teisel juhul …

Paekalda energiatõhususe optimeerimine ja sisekliima analüüs Read More »

Martna Põhikooli rekonstrueerimine

Martna Põhikooli rekonstrueerimine kaasaegseks ja energiatõhusaks koolimajaks.  Pindala: 1483 m2Staadium: KVJ ja VK eelprojektKoostasime energiaauditi, kus simuleerisime dünaamiliselt nii olemasolevat kui ka projekteeritavat olukorda. Mõõtmistega tuvastasime ka reaalse õhuvahetuse, mida saime kasutada energia kokkuhoiu arvutustes, kus arvestatakse soojustagastusega ventilatsiooni.Väljakutseks osutus keskmisest koolimajast tunduvalt erineva profiiliga kooli reaalse kasutusprofiili leidmine ning sobitamine kehitvate sisekliimanõuete ja standarditega. …

Martna Põhikooli rekonstrueerimine Read More »

8 küsimust hoone energiamärgiste kohta

1. Millest kujuneb hoone energiakasutus? Kas arvutusliku A klassi energiamärgis tagab minimaalsed energiakulud? Hoone energiakasutus sõltub laias laastus kahest asjast: 1) statsionaarsetest oludest: keskkond, hoone karbi ja tehnosüsteemide omadused; 2) dünaamilistest oludest: millise intensiivsusega hoonet kasutatakse ja mil määral on hoone kasutajad orienteeritud energiakulude kokkuhoidmisele. Dünaamiliste olude alla kuulub ka tehnosüsteemide automatiseeritus – kui targalt …

8 küsimust hoone energiamärgiste kohta Read More »

Peterburi tee 1a, Tallinn ärihoone

Peterburi tee 1a ärihoone energiatõhususe miinimumnõuete arvutus ning analüüs.  Teostasime lisaks määrusejärgsele miinimumnõuete arvutusele tegeliku kasutuse simulatsiooni. Sellise simulatsiooni koostamiseks on eelkõige väljakutseks tuleviku kasutuse lähteandmete leidmine ja analüüs koos tellijaga. Samuti koostasime päikesepaneelide omatarbe simulatsiooni ning soojuspumpadel põhineva küttesüsteemi tasuvusarvutuse kuigi hoone asus kaugkütte piirkonnas.