Inseneribüroo Reaal

reaal_pos_logo_1095.

Teenused

Energiatõhusus ja energiamärgised (EE)

• Arvutuslik energiamärgis
• Suvise ruumitemperatuuri kontroll
• Päiksepaneelide omatarbe simulatsioon ja tasuvusaja määramine
• Energiatõhususe analüüs
• Tasuvusarvutus ja kuluoptimaalsus
• Fassaadide analüüs

Küte, ventilatsioon ja jahutus (KVJ)

• KVJ projektide ekspertiis
• KVJ süsteemide audit
• Dünaamilised jahutusarvutused
• KVJ osa eskiisi, eel-, põhi ja tööprojekti staadiumis
• Kõrgendatud sisekliimanõuetega hoonete projekteerimine

Konsultatsioonid ja projektijuhtimine

• Konsulteerime tellijaid eriosade projekteerimise lähteülesande koostamiseks. Kogume ja analüüsime lähteandmeid ning kavandame tehnilised lahendused.
• Esindame tellijat projekteerimisprotsessi vältel koosolekutel või läbirääkimistel projekteerija või ehitajaga.
• Juhime eriosade projekteerimise meeskonda ja teostame projekteerija järelevalvet

Veevarustus ja kanalisatsioon (VK)

• Hoonete sisesed veevarustuse ja kanalisatsiooni projektid eel-, põhi ja tööprojekti staadiumis